Author

Chatengn

Chatengn, auteure de "VIV LIB" sur Bokantajénès Pétèt ou ka mandé’w pouki non an mwen sé « chatengn » (a pa pas an enmé sa). Sé parapòt a on tipawòl kréyòl « Fanm sé chantegn nonm sé fouyapen ». Adan lavi tousa an ka viv ka rann mwen pli fò é an pa ka krazé, ou konprann sa an vlé di’w ?